Vondelingen huizen vondelingenluik

UPDATE
Vondelingenhuizen: Wil jij ook jouw huis ter beschikking stellen, laat het dan weten en mail naar : partijrechtenkind@hotmail.com met vermelding Vondelingenhuis.

Zie eerst even deze foto: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2013/03/Update-Vondelingenhuizen  want ook dat moet u altijd in huis hebben..!

 
Zie hier waar men nog meer aan moet voldoen: Zou mooi zijn als er in iedere grote stad/provincie alvast een huis beschikbaar zou komen voor babytjes die men anders ergens wil dumpen!
Vondelingenhuizen zijn noodzakelijk blijkt wel: Dus wil jij ook jou huis ter beschikking stellen.

Reageer niet impulsief, dus weet wel waar u aan begint svp : Beste Medelanders ik krijg veel mails en telefoontjes binnen van mensen die graag ook hun huis open zouden willen stellen om Babys / kindertjes op te vangen !
En vragen hoe dat dan zou gaan en wat de eisen zijn.
Hieronder dus de eisen waar men zeker al aan moet voldoen voor u bezocht word door ons,om verder te kijken en een gesprek te hebben!
Weet dus wel waar u aan begint svp en reageer niet impulsief daar zijn wij en deze arme kinderen niet bij gebaat!

Waar moet u aan voldoen:1-Het zal gaan inhouden dat er babys bij u kunnen worden afgegeven waar men niet voor wil of kan zorgen.
De (ouder(s) zijn niet verplicht gegevens over hun zelf achter te laten, evenwel zou het beter zijn als deze dat wel zouden doen..!
Deze gegevens moet je dan overdragen aan PRK- Partijrechtenkind via tel: 0268440431 of via partijrechtenkind@hotmail.com en worden door ons niet aan politie of andere instanties worden verstrekt, enkel bij vermoeden van mishandeling, misbruik, bedreigende ziekte en opname ziekenhuis zien wij het als onze plicht dit wel te doen!

2- Bij afgifte: bel ons gelijk op 0268440431 en onmiddellijk ook de huisarts /post, daarna moet onmiddellijk de Politie in betreffende plaats worden ingelicht!
Zolang er nog geen ander besluit word genomen door Politie, Justitie, of Raadkinderbescherming over het kind blijft het bij u en draagt u de verantwoordelijkheid voor het kind!

3- Wij eisen :Een (recent) bewijs van VOG..!
Aanvraagformulier VOG : http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/verklaring_omtrent_het_gedrag/

Verder eisen wij kennis van zaken bv (spw niet noodzakelijk) maar heeft wel voorkeur.

Blijft het kind langer bij u, dan moet er een kamer/plaats zijn waar het kind zeker alle eerste vereiste behoeftes heeft wat nodig is voor de opvang zoals een goed bedje, eten,verschoning, kleding ,luiers etc zie foto!
En nogmaals, vergeet niet om uw huisarts onmiddelijk in te schakelen om na te laten kijken of het kindje gezond is..
Mocht u het niet helemaal vertrouwen ga dan onmiddelijk naar het ziekenhuis.

Kunt u en wilt u aan al deze deze eisen voldoen, en wilt u dus ook het huis open stellen, voor afgeven(vondelingen) dan komen wij eerst nog ter kennismaking een gesprek voeren en kijken of alles aanwezig is.
Als alles is zoals wij eisen dan zullen wij dus ook het adres gaan publiceren inclusief uw naam en telefoon .

Tot slot: Waarom ben ik als toenmalig kinderombudsman hiermee begonnen: om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er geen kinderen/babys meer gedumpt worden bij vuilnisbakken, in sloten of in portieken etc.

Wij vinden, dat als men er niet voor wil of kan zorgen, het beter is om het bij een vondelingenhuis af te geven, zonder dat zij een risico lopen gearresteerd te worden.

Het is natuurlijk (nog steeds ) strafbaar om uw kind/baby achter te laten, zeker zonder verzorging /verpleging, dat is in deze niet aan de orde dus kan het ook!
Wij hopen hiermee zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen/babys zomaar ergens worden gedumpt met alle gevolgen van dien.

Want wij horen wel altijd als er een kind/baby gevonden word maar hoeveel zijn er nooit gevonden,dat weten wij niet,dat weet u niet ,dat weet niemand niet..

Wij hopen dus ook dat met dit begin de Regering de Nederlandse Staat ook in zal gaan zien dat vondelingen betere bescherming en adequate hulp moeten krijgen!komen.

Wij zijn in ieder geval in 2003 al begonnen met een oplossing.
Want wij vinden dat kinderen eerst recht op leven hebben en dan op naam/nationaliteit!

Dus doordat de Nederlandse wetgeving tot op heden de wet hier niet op heeft aangepast en blijkbaar liever een kind laat sterven dan de wetgeving aan te passen. Heeft PRK- Partij Rechten Kind het nu in het programma/standpunten opgenomen.

In Belgie, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland heeft men de babyluikjes al.
In deze landen gaat in tegenstelling tot in Nederland het leven van een kind gelukkig wel voor wetgeving.
Vondelingenluik/huis: heeft zijn nut in die landen al vaak bewezen dus waar blijft Nederland.

PRK PartijRechtenKind de Kinderombudsman en Stichting Dimitri zullen hier de aandacht voor blijven vragen.

In Nederland vond in 2003 al eens een discussie plaats over het babyluik.
Helaas het luik kwam er ook toen niet.
In Duitsland is het babyluik (helaas) een groot succes.
Daar zijn de laatste jaren in tachtig schuiven meer dan 300 baby’s achtergelaten.
In Nederland word gemiddeld twee tot tien keer per jaar een baby te vondeling gelegd.
Maar is dat wel zo?
Want hoeveel zijn er nooit gevonden en misschien wel in verkeerde handen zijn terecht gekomen met alle gevolgen van dien.
Hoeveel dat er zijn zal niemand ons kunnen vertellen, mede daarom al zouden er vondelingen-luikjes/ huizen moeten komen door het hele land.
PRK- Partij Rechten Kind gaat ervoor en of dat nu een luikje, huis of bvb afgifte anoniem bij een ziekenhuis is, het moet er wettelijk gewoon komen..

Babytjes die te vondeling worden gelegd worden soms te laat gevonden, of helemaal niet.
Dus babyluikjes in alle ziekenhuizen bvb zou de oplosing zijn.
Dan krijgen vondelingetjes gelijk ook alle goede zorg die het nodig heeft en kan men de instanties inschakelen die dan de zorg/verantwoording over kunnen nemen zoals raad kinderbescherming.
Men zou ook het afgeven van kinderen uit het strafrecht moeten halen.
Want dat kan en zal zeker levens redden..
En het onbeheerd achterlaten van vondelingen zwaarder moeten straffen en levenslang moeten geven voor het doden van babytjes.

Maar ondanks jarenlange aandacht hiervoor en mijn diverse mails naar DenHaag word er nog steeds niets ondernomen door de Nederlandse Regering om dit onmenselijke kinderleed op een beetje kind/mens-waardige wijze te laten verlopen.
En zolang de regering niets doet gaat de nu ex-kinderombudsman zeker niet bij de pakken neerzitten!

Het enigste geluk dat vondelingentjes veelal hebben is dat zij worden gevonden, maar weet u hoeveel er niet/nooit zijn gevonden, en in verkeerde handen zijn terecht gekomen met alle gevolgen van dien! Hoeveel dat er zijn zal niemand ons kunnen vertellen, en dus alleen daarom al zouden er vondelingen-luikjes/ huizen moeten komen door het hele land!

Er zijn al wat vondelingenhuizen, maar er moeten zeker ook Babyluikjes komen..
Want het kan levens redden..

Babyluikjes, zie daarvoor : http://www.barbaramuller.com/

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized

Verkiezingen 2012

PRK-Partijrechtenkind heeft besloten om zich dit jaar niet verkiesbaar te stellen in te schrijven voor de aankomende verkiezingen..!
Zeker niet zolang de wet in deze niet word aangepast: Want volgens de wet is het nog steeds niet mogelijk om een volksvertegenwoordiger/politicus/politici uit zijn/hun/haar functie te zetten die zich bv schuldig hebben gemaakt aan kindermishandeling, kindermisbruik en of het in bezit hebben of hebben of gehad van kinderporno en daar willen wij zeker niet mee onder een dak of aan tafel gaan zitten..!

Want of je nu voor moord, kinderporno of verkrachting hebt gezeten, als politici kan je altijd weer je baantje terug krijgen!

Hoe krom kan het nog:
Een land waar eigenlijk geen wet bestaat tegen volksvertegenwoordigers/politici met een strafblad voor kindermishandeling, kindermisbruik en of het in bezit hebben of hebben gehad van kinderporno is geen democratie geen rechtsstaat
Nederland is een bureaucratisch geldverslindend log aan het worden, met leugens en bedrog.
Wat is democratie: Democratie betekent dat de burgers zelf kunnen bepalen hoe het land moet worden bestuurd, en door wie.
Iedereen die 18 jaar of ouder is, mag in principe stemmen.
Wat is een Rechtsstaat: Dat betekent dat iedereen, burgers, maar ook de overheid, zich moet houden aan de wetten en regels. Het betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is, aan een onafhankelijke persoon mag vragen hoe het zit.
Die onafhankelijke persoon is dan deze bovenstaande rechter bvb.
Maar als er niet naar de burgers word geluisterd door de overheid en volksvertegenwoordigers, is er geen democratie en zolang er rechters zijn met nevenfuncties zijn deze niet onafhankelijk en is er geen rechtsstaat meer.
Een volksvertegenwoordiger is: de; m,v -s iem die het volk vertegenwoordigt; parlementariër.

Maar een ding is zeker, onze democratische rechtsstaat verkeert in een niet zo beste conditie.
Geen wet tegen politici met strafblad?

Hier het antwoord van J.P.H.Donner: Hierbij bied ik u mede namens mijn ambtsgenoot van I.W.Opstelten
Minister van Veiligheid en Justitie
Veiligheid en Justitie, antwoord op de schriftelijke vragen van ongeruste Nederlandse Staatsburgers over de mogelijkheden om veroordeelde gemeenteraadsleden uit te sluiten van hun ambt met als kenmerk 2011Z4554 die werden ingezonden 29 november 2011.
De wetgever heeft willen voorkomen dat bij het begaan van lichte delicten het kiesrecht kan worden ontnomen.
Dit is verankerd in artikel 54, tweede lid, Grondwet: “van het kiesrecht is uitgesloten hij die wegens het begaan van een daartoe bij de wet aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht”.
Dit is nader uitgewerkt in artikel 28, derde lid, Sr.
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat het bij de beperking van het kiesrecht gaat om een ingrijpende sanctie.
Dit standpunt lijkt mij nog steeds juist, reden waarom ik geen aanleiding zie voor een wetswijziging in de door de vragenstellers gesuggereerde zin.
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 
 
 
J.P.H. Donner
——————–
Waar gaat dit heen?
Geen wet tegen politici met strafblad.
Want volgens de wet is het nog steeds niet mogelijk om een politici uit zijn functie te zetten.
Wel kan een rechter iemands passief kiesrecht, het recht om gekozen te worden wel ontnemen, maar doen dat helaas niet..!
Zegt genoeg over volksvertegenwoordigers die met dit soort criminelen aan tafel blijft zitten!
Want hoe betrouwbaar zijn volksvertegenwoordigers dan eigenlijk nog!
En wij hebben het hier niet over te hard rijden of een glaasje op!
Wij PRK-Partijrechtenkind eisen daarom, dat de wet in deze word aangepast, zodat politici die een ambtseed hebben afgelegd en dus ook een voorbeeldfunctie bekleden niet meer terug kunnen keren in de politiek, als deze zich schuldig hebben gemaakt aan kindermishandeling, kindermisbruik en of het in bezit hebben of hebben gehad van kinderporno.

Gaat u stemmen, kijk dan goed of er niet een van de volksvertegenwoordigers/politicus van die partij een strafblad heeft voor kindermishandeling, kindermisbruik en of het in bezit hebben of hebben of gehad van kinderporno..!
Doet u dat niet, dan bent u het dus ook eens, dat volksvertegenwoordigers/politici die zich schuldig maken/maakte aan kindermishandeling, kindermisbruik en of het in bezit hebben of hebben gehad van kinderporno gewoon op hun post kunnen blijven en leg dat uw kinderen straks maar eens uit!

U wilt toch ook niet, dat wij straks hier weer heen gaan: Want zo ziek was men in Den-Haag al eens!
Even terug in de tijd: Ja geloof het of niet, maar zo ziek was onze regering in de jaren 70/80..!
Eigenlijk zijn de volksvertegenwoordigers politieke partijen de overheid uit de jaren 70/80 medeschuldig aan het kindermisbruik in kerken jeugdzorg etc etc.
Want er was in die tijd zelfs al een wetsvoorstel in de maak om alle porno, inclusief kinderporno, vrij te geven.
Zo ver is het gelukkig nooit gekomen en zal het ook nooit meer komen!
Zelfs toenmalig Minister van Justitie, Korthals Altes, wilde er ook niet aan.
Tegen Koers zei Korthals Altes: ‘Ach kom, dokter Koers, Nederland is toch altijd al een handelsland geweest.’
Hoe ziek kun je zijn om als toenmalig Minister van Justitie te zeggen dat kinderen handelswaar zouden zijn!

Gelukkig begon in de loop van de jaren ’80 onder dwang van onder andere de FBI wel het een en ander te veranderen.
Onder invloed van onderzoek, waaruit bleek dat de positie van het kind totaal onderbelicht was en onthullingen over kindermisbruik veranderde het klimaat.
Zaken als Oude Pekela (1987) en de Bolderkaraffaire (1988) zijn van invloed geweest op de veranderde maatschappelijk en politieke opinie.
Vanaf 1991 veranderde de wetgeving: bepalingen over kinderporno en kinderprostitutie werden aangescherpt en bij een gedeeltelijke herziening van de wet in 2002 is het verplicht horen van slachtoffers ingevoerd.

Vandaag de dag is gelukkig elke vorm van seksueel contact met iemand die jonger is dan 16 jaar strafbaar.
Sinds 1 oktober 2002 is de toegestane leeftijd van deelname aan pornografische afbeeldingen verhoogd naar 18 jaar en is ook virtuele kinderporno strafbaar geworden.
In 1970 begon de Commissie Melai onderzoek te doen naar de zedelijkheidswetgeving en deze commissie bracht in 1980 haar eindrapport uit.
Deze schreef over de zedelijkheidswetgeving: “Bescherming van de wilsvrijheid van de burger bij het aangaan of afwijzen van seksuele relaties.”
In een wetsvoorstel in 1979 stond ondermeer: ‘Afschaffing van het verbod op het vervaardigen, het verspreiden, en het in voorraad hebben met de bedoeling van verspreiding van alle soorten pornografische teksten, afbeeldingen en voorwerpen’.
Met andere woorden: alle porno vrijgeven, inclusief kinderporno.
Tijdens de behandeling in de Tweede kamer in 1984 werd alsnog het verbod gehandhaafd voor kinderpornografische afbeeldingen.
Het motief hiervoor was de gedachte dat voor de productie van kinderporno kinderen worden misbruikt.
Deze wet trad echter pas in 1986 in werking.

In november 1990, veranderde ook de wetgeving met betrekking tot seksuele contacten met minderjarigen.
Seksuele contacten met jongeren tussen 12 en 16 jaar blijft verboden, maar kan alleen worden vervolgd indien de jongere of de ouders (of voogd) of een maatschappelijk werker officieel een klacht indient.
In 2002 werd pas het bezit expliciet strafbaar gesteld, de leeftijdsgrens verhoogd van 16 naar 18 jaar, en virtuele kinderporno strafbaar gesteld.
In 2009 werd de maximumstraf bij beroep of gewoonte verhoogd van 6 naar 8 jaar.

Laatste ontwikkelingen | 02 Januari 2011
Op 1 januari 2010 werd artikel 248e aan het Wetboek van Strafrecht toegevoegd: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=491842

Artikel 240b Sr trad per 01-01-2011 in werking en word nu gelukkig ook adequaat toegepast:
Gevangenisstraf voor ook virtuele kinderporno.
Op 31 maart 2011 oordeelt de rechtbank Rotterdam inzake het bezit van kinderporno dat ook het bezit van virtuele kinderporno, dat wil zeggen computeranimaties en/of tekeningen, strafbaar is.
De 56-jarige inwoner van Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 7 jaar.
De rechtbank acht de in de tenlastelegging opgenomen virtuele afbeeldingen strafbare kinderporno als bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.
De bedoeling van de nieuwe strafbaarstelling na de wetswijziging in 2002 is niet langer louter gelegen in de bescherming van de afgebeelde jeugdige, maar ook in de bescherming van kinderen in het algemeen tegen gedrag dat kan worden gebruikt om kinderen aan te moedigen of te verleiden om deel te nemen aan seksueel gedrag of gedrag dat deel kan gaan uitmaken van een subcultuur die seksueel misbruik van kinderen bevordert.
Zie ook: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Rotterdam/Actualiteiten/Bezit+virtuele+kinderporno+strafbaar.htm

Als je het zo leest denk je hoe bestaat het, dat volksvertegenwoordigers en zelfs de toenmalig Minister van Justitie voor handel in kinderporno was!
Ik kan hierdoor rustig zeggen dat ook de toenmalig zittende partijen, volksvertegenwoordigers, ministers, justitie en betreffende overheden die er toen voor waren eigenlijk medeverantwoordelijk zijn voor alle slachtoffertjes die in de jaren 70 tot 90 zijn gemaakt!
Zo zien wij maar weer, dat wij zeker wakker en alert moeten blijven ook naar zittende partijen, volksvertegenwoordigers, ministers, justitie en betreffende overheden!

Hier een van de recente voorbeelden: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=500359&tbl_archief#r468185
Hoe krom kan het nog: http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1272661/Oproep-antiVan-Meurs-demonstratie.htm
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1280341/Van-Meurs-uitgejouwd-vanaf-publieke-tribune.htm

Maar wij gaan zeker wel door als partij, maar gaan ons pas weer verkiesbaar stellen , als de wet in deze is aangepast..!.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , ,

Meten met twee maten, want als er in een motorclub een crimineel zit wil men alle leden hiervoor verantwoordelijk stellen.
Hoe zit dat dan met volksvertegenwoordigers de overheid, gaat men dan nu ook deze allemaal bestraffen omdat er bvb een rotte appel tussen zit.
Zie bvb deze volksvertegenwoordiger: Deze M Van Meurs kreeg 1,5 jaar cel , waarvan zes maanden voorwaardelijk, omdat hij kinderporno bezat en verspreidde.

M.van Meurs had 3463 foto’s en 241 filmpjes met kinderporno in zijn bezit, onder meer van baby’s en heel jonge kinderen.
Ook had hij 44 plaatjes van seks met dieren.
Meer info: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?id=506766&r=1&tbl_archief&

Worden nu alle politici partijen verboden, nee, men blijft zelfs aan tafel zitten met deze M. v Meurs.
En wat dacht u van deze J.Demmink ,  gaan wij nu ook justitie verbieden?
Zou het kunnen zijn, dat Opstelten opdracht kreeg van J.D om dit te gaan doen, is Joris D bang dat er straks geen 20 maar een paar honderd motoren voor zijn deur staan.
Meer over deze Joris D: 1- http://www.youtube.com/watch?v=5DM0Grn2Kt8 2- http://www.youtube.com/watch?v=FhZ6jkgnBWY
Motorclubs wel en hier kan Opstelten , niets doen volgens zijn eigen woorden! http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=491403
Want daar horen wij ondanks petitie etc niets meer over!
Lijkt mij tijd worden http://www.satudarahmc.nl/ en de http://www.hellsangels.nl/Angels/WELCOME_2_HELLAND.html om samen met http://bikerstrikers4justice.blogspot.com/2010/09/welkom-bij-bikers.html eens actie te ondernemen tegen die pedobendes!

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Opvoeden belonen en stimuleren.

De Nederlandse Staat zou opvoeden beter moeten belonen en stimuleren.
Kinderen goed opvoeden is werken..!
Werken aan de toekomst.
Want zonder kinderen is er geen toekomst..

Kinderen goed opvoeden is werken..!
Werken aan de toekomst, want men roept dan veelal: ‘als je kinderen wil moet je er ook voor zorgen’.
Natuurlijk moet dat ook, maar dit is wel erg kort door de bocht.
Want hoe zal de toekomst eruit gaan zien als iedereen zo zou denken?
Dan sterft de mens uit en wie moet er dan straks voor de ouderen zorgen.
De vergrijzing is nu al een probleem aan het worden en dat zal dan enkel nog erger worden.
Dus ja, opvoeden is een heel serieuze zaak, en een combinatie met werk is de eerste jaren dus eigenlijk niet mogelijk.
Kijk om je heen.
Kinderen worden overal gedumpt omdat veelal beide ouders werken, met alle gevolgen van dien.

Wist u wel dat juist de eerste drie levensjaren van belang zijn voor de rest van hun leven?
Want in de eerste levensjaren legt men de basis voor het zelfvertrouwen dat een mens in de rest van zijn leven nodig heeft om een beetje normaal te kunnen functioneren.
En ook mist men als tweeverdiener zelf (vaak) dat het kind leert kruipen, de eerste woordjes leert brabbelen, de eerste stapjes, leert lopen, zindelijk worden etc.
Dat zijn toch de mooiste momenten!
Zelf uw kindje opvoeden en de liefde, aandacht en zorg geven die het van de ouders/verzorgers nodig heeft ..

De Nederlandse staat zou dus juist het opvoeden beter moeten belonen en stimuleren.
Want zonder kinderen geen toekomst..
Partijrechtenkind en de (ex) kinderombudsman vinden daarom dat ouders, verzorgers het recht zouden moeten hebben om zeker het eerste jaar thuis te zijn voor het kind.
Het liefste drie, maar daar er nu al moeilijk word gedaan over een paar weken zullen werkgevers daar zeker niet aan mee werken.
Maar een jaartje moet zeker mogelijk zijn.
Daar zullen wij ons zeker hard voor gaan maken.
Dus niet enkel zwangerschapsverlof, maar ook een jaartje om ze echt zelf te kunnen verzorgen, liefde geven, zodat er een goede hechting zal ontstaan, tussen ouder en kind.
Zowel voor moeder als vader, pleegouders, verzorgers.
Wij vinden dat de Nederlandse Staat juist opvoeding moet stimuleren en niet het werken van beide ouders.
Want opvoeden is werken, werken aan de toekomst..
En daar mag de overheid ook zeker wel een financiele bijdrage in leveren.
Want zonder kinderen is er geen toekomst.
Geplaatst in Uncategorized | 18 reacties

Overheid moet beter investeren in kinderen.

Overheid moet beter investeren in kinderen.

Honderdduizenden Nederlandse kinderen zitten niet bij een vereniging, kunnen niet sporten en worden vrijwel nooit meegenomen op een uitstapje, gaan niet jaarlijks op vakantie en komen nauwelijks bij vriendjes over de vloer.
Zorg dat kinderen van 0 tot 12 bvb gratis kunnen sporten in hun vrije tijd.
Ten eerste is het goed voor de ontwikkeling van geest en lichaam.
Het houd ze van de straat, drugs en alcohol.
En zo ook uit de criminaliteit.
Sporten stimuleert de ontwikkeling van de hersenen.
Sport maakt kinderen slimmer..
Sporten heeft een positieve ontwikkeling op de hersenfuncties van kinderen.
Dat was ook de conclusie NOC*NSF en de KNVB op een bijeenkomst in Den Haag met als thema Jeugd en Sport.
Sport goed voor de gezondheid, weerstand, sociale contacten, fitheid en integratie.
Dat was al veel vaker benadrukt.
En uiteindelijk hoeven daardoor minder kinderen naar het speciaal basisonderwijs.
Dat bespaart de overheid ook nog eens zeer veel geld.
Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat sporten op jeugdige leeftijd bepaalde vormen van dementie voorkomt.
Daarom pleit partijrechtenkind niet enkel voor het weer verplichten van gymnastiekles en schoolzwemmen, maar wil dat kinderen van 0 tot 12 gratis kunnen sporten in hun vrije tijd.
De overheid moet beter investeren in kinderen en hun toekomst, want sterke gezonde kinderen maken een sterk gezond land.
Geplaatst in Uncategorized | 15 reacties

Inspraak via referenda.

Partijrechtenkind, vind dat er een referendum moet komen, betreffende de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland.
Er zijn in Nederland, twee kerncentrales een in Borssele en in Dodewaard.
Alleen die in Borssele is nog in gebruik.
Verder staan er in Delft en in Petten nog kleine kernreactoren voor onderzoek.
In Almelo staat de Urenco-fabriek voor het verrijken van uranium.
In totaal zijn er 143 kerncentrales in de Europa.
Maar ook die kerncentrales zijn niet veilig genoeg!
Want tegen aardverschuiving/bevingen zijn deze centrales ook niet voldoende beveiligd.
Dus de kans op een kernramp bij een aardbeving is in de hele EU zeer groot.
En daar helpen ook de zogenaamde noodplannen van de overheden niet (het zgn kernongevallen bestrijdingsplan).
Hoe zit het in Nederland bvb met de aardbevingen: http://www.knmi.nl/seismologie/geinduceerde-bevingen-nl
Nederland heeft een doorsnee van een kleine vierhonderd km, een rampje en heel Nederland is op zijn minst besmet door de straling..
 
Wat gaat Nederland doen?
Vooralsnog niets blijkt wel, de Nederlandse regering laat weten, dat als het een vergunning afgeeft voor de bouw van een nieuwe kerncentrale, zullen de ervaringen in Japan worden meegenomen.
Dat laat het ministerie van economische zaken weten.
Zwitserland werd ook wakker: In Zwitserland is de vergunningsprocedure voor de bouw van drie nieuwe kerncentrales stilgelegd tot er meer bekend is over de veiligheid.
En ook Duitsland stelt de beslissing over het langer openhouden van 17 kerncentrales drie maanden uit.
Bondskanselier Merkel schortte het besluit op om kerncentrales nog langer open te houden.
En alle Duitse centrals uit de jaren 80 worden gecontroleerd.
 
Maar onze Premier Mark Rutte spreekt stoere taal, hij vindt het besluit van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om alle zeven kerncentrales die voor 1980 in gebruik zijn genomen voorlopig te sluiten, ”merkwaardig”.
Hij zei dat vrijdag in het wekelijkse interview met de minister-president op tv.
Ook is hij niet van plan de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele stil te leggen..
En ook de plannen om in 2015 een nieuwe kerncentrale te laten bouwen, wil hij gewoon doorzetten.
Al met al, legt de Premier hiermee het leven van alle burgers in de waagschaal, ondanks de altijd aanwezige gevaren die een ongeluk/ramp bij kerncentrales met zich mee kan brengen!
Wat blijft er straks voor onze kinderen/kleinkinderen over?
De oerwouden worden kaal, het wild word schaars, de zee raakt leeg, de ijskap smelt, wat zal er voor onze kinderen/kleinkinderen nog overblijven?
Luister ook eens naar dit meisje, die zich ook ernstige zorgen maakt: http://www.youtube.com/watch?v=TQmz6Rbpnu0
 
En laten wij ook zeker niet vergeten, dat de radioactieve stoffen die in de lucht zijn terechtgekomen na de ramp in de Japanse kerncentrales,  zelfs in Nederland terecht kunnen komen.!
Want daar hoor je vooralsnog niemand over..!
Maar het is wel degelijk iets om ernstig rekening mee te houden!
Men moet echt stoppen om nog meer energie in kernenergie te stoppen, want doorgaan met kernenergie is zelfvernietiging.
Er moet echt iets gaan gebeuren in Japan, anders kan het nog weken duren en dan is het nog niet zeker of het lukt.
De centrales volstorten met beton verwerkt met lood/zand is een optie .
Die methode werd ook in Tsjernobyl gebruikt.
 
Maar ook dat is maar tijdelijk, want deze sarcofaag in Tsjernobyl had 10 jaar geleden al vervangen moeten worden door een nieuwe.
Bij de sarcofaag in Tsjernobyl word nog steeds 4 tot 6 microSievert per uur gemeten.
Dus ook als men zou gaan storten, helemaal veilig voor de gezondheid zal het nooit meer zijn.
Men moet echt stoppen want doorgaan met kernenergie is zelfvernietiging.
Zie bvb de steeds meer toenemende gevallen van kanker sinds de kerncentrales.
Willen wij deze aarde in goede staat aan onze kinderen overdragen, dan moet men wereldwijd alle centrales nu sluiten.
 
In juni 2005 is in Nederland voor het eerst in 200 jaar een landelijk raadplegend referendum gehouden over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.

Partijrechtenkind, vind dat er nu weer een een landelijk raadplegend referendum moet komen, betreffende de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland.
Want bij belangrijken zaken die het landsbelang en in deze ook onze gezondheid aan gaan, moeten de burgers altijd inspraak krijgen via een referenda.
Want tenslotte gaat het om ook onze gezondheid de toekomst van onze kinderen en zijn het toch uiteindelijk ook de Nederlandse burgers die het geld moeten opbrengen.
Volksvertegenwoordigers, het woord zegt het al, dienen op te komen voor het volk.
Volksvertegenwoordigers worden betaald door het volk, want let wel, zonder het volk zouden er geen volksvertegenwoordigers zijn.
Uiteindelijk is het zelfs zo, dat de belastingbetaler die de staat onderhoud is eigenlijk de werkgever van ook de volksvertegenwoordigers.
En dat blijken wij veelal niet meer te beseffen.
En mede, daardoor, kan men in Den-Haag maar doen waar men zin in heeft.
Laat niet langer over u heen walsen, laat u niet langer ringeloren.
Mensenrechten staan boven staatsrecht!

Wanneer nog meer een referendum: bvb bij beslissingen wel of geen troepen naar andere landen, of andere Eu landen wel of niet financieel ondersteunen en of andere belangrijken wetswijzigingen bvb.
Want zoals wel of geen EU en de euro is ons lettelijk en figuurlijk door de strot geduwd.
Wij moeten wel betalen maar mochten niets zeggen in deze.
Daar had men bvb eerst de Nederlandse bevolking om toestemming moeten vragen via een referendum, want Europa gaat straks ook onze ondergang worden en daar kunnen wij nu niet veel meer aan veranderen.
Wat wij nog wel zouden kunnen doen is om ons recht op een referendum op te eisen zodat wij ons als burgers kunnen verzetten tegen hetgeen er nu bvb griekenland gebeurde want er staan al meer EU-landen zoals Spanje op de rand van de ondergang.
Moeten wij daar straks ook weer voor bloeden ne toch, want op deze wijze gaan wij ook naar de afgrond.
Zie bvb de huidige bezuinigen..

Huidige situatie in Nederland: In Nederland waren volksraadplegingen van 2002 tot 2005 geregeld in de Tijdelijke referendumwet.
Alleen niet-bindende correctieve referenda (dus volksraadplegingen) waren toen mogelijk, alleen over wetten die door de Tweede Kamer zijn aangenomen.
Dat is niet gebeurd.
Voor het referendum over de Europese Grondwet is een aparte wet aangenomen.

Op lokaal niveau zijn referenda soms mogelijk door plaatselijke verordeningen.
De partij D66 pleit sinds haar oprichting voor het invoeren van referenda, later hebben ook andere partijen zich hierachter geschaard.
Sinds 2001 is het mogelijk via een raadplegend referendum de bevolking te laten kiezen tussen twee kandidaten voor het burgemeesterschap van een gemeente.
Dit is echter in 2008 weer afgeschaft, wegens lage opkomsten.
Als bij een referendum over een wet of verordening een voldoende meerderheid voor of tegen deze wet of verordening stemde, is het een geldig referendum.
Volgens de Tijdelijke referendumwet is een wet of verordening afgewezen als de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen tegen is, en die meerderheid tenminste 30% van het aantal kiesgerechtigden omvat.
In dat geval is de overheid verplicht het wetsvoorstel te heroverwegen.
In juni 2005 is in Nederland voor het eerst in 200 jaar een landelijk raadplegend referendum gehouden over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
 
Tot slot nog even wat info: Een volksraadpleging of referendum is het voorleggen van een vraag met betrekking tot wetgeving aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied.
Dit voorleggen gebeurt door een bepaalde overheid (al of niet in opdracht van de desbetreffende bevolking).
Net als bij verkiezingen komen de kiesgerechtigden naar het stembureau of stemmen op afstand en maken hun keuze met betrekking tot de vraag.
Er zijn verschillende soorten volksraadplegingen of referenda.
1-Een raadgevend referendum is een door de bevolking aangevraagd referendum.
2-Een raadplegend referendum is een door de politiek aangevraagd referendum.
Dat kan door het bestuur zijn of door de volksvertegenwoordiging.
3-Een correctief referendum is een referendum waarbij een besluit van de volksvertegenwoordiging tegen gehouden kan worden.
Referenda kunnen bindend of niet bindend zijn.
Bij een bindend referendum wordt, meestal bij een hogere dan een vooraf vastgestelde minimale opkomst, de uitslag overgenomen.
Bij een niet bindend of adviserend referendum wordt de uitslag beschouwd als een advies aan de volksvertegenwoordiging en kan het overgenomen worden.
Dat is meestal ook het geval.
Een keuzereferendum is een referendum waarbij niet voor of tegen een bepaald voorstel gestemd kan worden, maar gekozen kan worden tussen alternatieven.
Dat kan zijn aansluiting bij de ene of de andere gemeente, bouwplan A of bouwplan B.
Een burgemeestersreferendum is een keuzereferendum tussen twee burgemeesterskandidaten.
Een volksinitiatief is de mogelijkheid voor burgers zelf iets op de politieke agenda te zetten.
Vaak wordt geëist dat een minimaal aantal mensen dit initiatief ondersteunen.
 
Meer inspraak voor de burgers dus, want daar hebben wij zeker recht op!
De zoveelste ramp!
Wat blijft er straks voor onze kinderen/kleinkinderen over?
 http://kinderrechtenactivist.punt.nl/?id=495495&r=1&tbl_archief=&Geplaatst in Uncategorized | 18 reacties

WELKOM BIJ PRK: Partij Rechten Kind.

WELKOM BIJ PRK: Partij Rechten Kind.
PRK – Partij Rechten Kind was de eerste nieuwe politieke partij die zich in 2010 inschreef .
Hoe is het allemaal is onstaan: De naam Familie4Justice is enige jaren geleden ontstaan tijdens een demonstratie op 24 juni 2004 door een groep ouders, grootouders en kinderen op het Plein voor de Tweede Kamer in DenHaag. was opgericht door J. Aalders.
J.Aalders die overigens al in 1999 begon met de Rechtenvanenvoorhetkind dat in 2002 Partijrechtenkind werd.
In 2001 is ook de Kinderombudsman ontstaan .
En nu anno 2009 heeft ook PRK: Partij Rechten Kind de stap gezet, om een echte politieke partij te worden.
Want John Kleijn van Stichting Dimitri en Jos Aalders alias zorro de Kinderombudsman willen meer kunnen doen.
Er is genoeg gepraat met andere zittende partijen, fractievoorzitters, ministers en ministeries.
Niemand wil echter daadwerkelijk iets doen.
Er is echt genoeg gepraat, als burger(s) met andere zittende partijen, fractievoorzitters, ministers en ministeries in de afgelopen jaren.
En niemand wil echter daadwerkelijk iets doen als het om kinderen en jongeren gaat.
Als burgers klagen word er veelal gelijk geroepen, individueel, daar doen wij niets aan..
Ze schreeuwen enkel om zwaarder straffen, kinderen en jongeren worden niet gehoord, en daar willen wij als partijrechtenkind echt verandering in gaan brengen.
Maar daar hebben wij wel de burgers voor nodig.
Nu zal men misschien denken daar heb je weer een partij met mooie praatjes.
Weet dan dat wij standvastig zijn en zullen blijven om onze doelen te halen. De mensen die ons kennen weten dat wij ons niet laten ompraten, en niks geen water bij de wijn zullen schenken.
Want standpunten zijn standpunten, en als je standpunten gaat afromen is het niet meer hetzelfde standpunt.
En daar passen wij voor..

John Kleijn en ik Jos Aalders hebben eigenlijk nooit de politiek in willen gaan, maar er blijft ons geen andere keus.
Maar wij moeten wel en als wij ergens eens echt spijkers met koppen willen slaan, moeten wij een of meer zetels in de kamer zien te krijgen.
De PRK: Partijrechtenkind bestaat eigenlijk al vanaf 2003, maar door de drukte ben ik er nooit aan toe gekomen om er daadwerkelijk iets mee te doen.
Al die jaren heb ik wel onder ook de naam Partijrechtenkind een en ander gedaan en geschreven, zie daarvoor op google: http://startgoogle.startpagina.nl/?start=0&q=partijrechtenkind .

Maar nu willen wij, J.Kleijn van : http://www.dimitri.nu en J.Aalders de kinderombudsman: http://www.kinderombudsman.nl/er echt mee aan de slag.
Maar daar komt natuurlijk nog veel voor kijken.
En zonder hulp van jullie, en anderen kunnen wij het niet.
Wij hopen in ieder geval dat ook jullie alvast het eerste steentje zullen gaan bijdragen door het door te geven.
Er hebben zich al voorstanders gemeld om actief lid te worden.

Maar wij hebben er nog meer nodig.
Je kunt bvb mee helpen en alvast beginnen met het lobbyen en leden werven en natuurlijk ook sponsers en leden geld binnen halen voor de partij.
Wil je actief meedoen stuur dan in ieder geval alvast jou gegevens naar: partijrechtenkind@hotmail.com
Tot zover even deze toelichting.

Ps, zie partijprogramma op www.partijrechtenkind.nl

 

Mvgr
Het bestuur van: PRK – Partij Rechten Kind
Rietgansplein 23
6883 DT
Velp gld
Nederland
 

Telefoonnummers:
J.J.Aalders : 0268440431 / 0623969294
J.C.W.H.Kleijn: 0263890101 / 0651496200
 

Nummer KVK : 09217174
 
Rabobank rekeningnummer: 1013.80.518

Geplaatst in Uncategorized | 18 reacties